09
10
13

Arch Modern - #1. Mity i utopie nowoczesnej architektury.

Zapraszamy na pierwszy wykład o architekturze XX i XXI wieku z cyklu Arch Modern. Dr Błażej Ciarkowski z Katedry Historii Sztuki UŁ opowie o początkach nowoczesności (Adolf Loos) przez De Stijl, Bauhaus, konstruktywizm, Le Corbusiera, na niejdnoznacznym bilansie ruchu nowoczesnego kończąc.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku!

Modernizm był nurtem wyjątkowym, który łączył rewolucję formalną z postulatami odnowy moralnej. Estetyka i ideologia stanowiły o wyższości etyki nowego nurtu i głoszonych przez jego twórców prawd nad fałszem stylów minionych epok. Zgodność formy i funkcji, odrzucenie ornamentu na rzecz redukcji i szlachetnego minimalizmu – to wszystko miało pozwolić uczynić świat lepszym i stworzyć nowego, lepszego człowieka…

 

Jak doskonale wiemy, wartości głoszone przez ruch nowoczesny z czasem uległy dewaluacji, a sam bilans modernizmu wydaje się być cokolwiek niejednoznaczny. Z jednej strony bowiem u jego podstaw legły szlachetne pobudki, z drugiej z niezwykłą łatwością przybierał „nieludzkie” oblicze.Gdy spojrzymy na najważniejsze z mitów założycielskich modernizmu i skonfrontujemy je z konkretnymi realizacjami okazuje się, że założenia teoretyczne nie zawsze szły w parze z praktyką. Czy rzeczywiście forma zawsze miała wynikać z funkcji? Przecież to nie gdzie indziej, a w szkole Bauhausu kazano uczniom „rysować, a uzasadnienie zawsze się znajdzie”…Czy ornament dla modernistów był zbrodnią, a zasada szczerości konstrukcji była przez wszystkich przestrzegana? Wśród dzieł największych przedstawicieli nurtu nie brakuje wszak imitacji i drobnych architektonicznych „fałszerstw”. Czy istotnie dla Miesa van der Rohe „mniej znaczyło więcej” i dlaczego Le Corbusier określił dom mianem „maszyny do mieszkania”? Poszukiwania odpowiedzi na te i inne pytania będą punktem wyjścia dla rozważań nad istotą architektury modernistycznej podczas pierwszego spotkania z cyklu „Arch Modern” zatytułowanego „Mity i utopie nowoczesnej architektury”.
___

Prowadzenie:
Błażej Ciarkowski - Absolwent architektury na Politechnice Łódzkiej i historii sztuki na Uniwersytecie Łódzkim. Doktor nauk technicznych w specjalności architektura i urbanistyka. Zainteresowania badawcze koncentruje na powojennej architekturze polskiej, wzajemnych relacjach architektury i polityki, konserwacji zabytków i ochronie dziedzictwa ruchu modernistycznego.
___

Arch Modern - #1. Mity i utopie nowoczesnej architektury
środa | 09.10.2013 | godz. 18:00
Owoce i Warzywa klubokawiarnia | Łódź | Traugutta 9

wstęp wolny
___

Patroni:

  >>  Bryła  >>  Archirama  >>  Archizoom  >>  Architektura.info  >>  Fundacja Twórców Architektury

fta architektura arch modern owoce warzywa ciarkowski

  >>  SARP oddział w Łodzi